Ciąża - Konflikt serologiczny

ciąża, poród, połóg                                                                                                                                               Mijesca Galeria Filmy Sklepy Konkursy

Konflikt serologiczny

Niezgodność grupowa krwi rodziców w zakresie ABO i w zakresie czynnika Rh, jeżeli płód odziedziczy cechę ojca / Rh dodatni / może doprowadzić do konfliktu serologicznego. Jest proces immunologiczny, obronny ustroju powodujący wytwarzanie przeciwciał. W razie różnicy krwi matki i płodu może dochodzić do izoimmunizacji matki czyli wytwarzania przeciwciał przeciwko antygenom płodu.

Przeciwciała te przechodząc przez łożysko mogą uszkadzać płód na drodze reakcji antygen-przeciwciało. Ustrój matki może wytwarzać przeciwciała przeciwko antygenom, którymi mogą być główne cechy krwi ABO i czynnik Rh.  W przypadku grupy krwi ciężarnej Rh minus/ujemny/ i krwi płodu Rh plus/dodatni/ czynnik Rh jest nasilniejszym antygenem.

 

W przypadkach występowania w krwinkach czerwonych ojca antygenów nie stwierdzanych w krwinkach matki można jedynie mówić o niezgodności serologicznej lub zestawieniu konfliktowym. Natomiast konflikt serologiczny występuje, jeżeli w surowicy matki, w związku z ciążą, stwierdza się obecność przeciwciał skierowanych przeciwko obcej grupowo krwi ojca czyli stwierdza się izoimunizację matki przeciw antygenom krwinkowym płodu odziedziczonych po ojcu.

 

Konflikt w grupach głównych

Występuje w przypadku, gdy płód odziedziczył grupę krwi od ojca A, B lub AB w przypadku grupy krwi matki O. W każdym przypadku niezgodności grupowej przyszłych rodziców, zwłaszcza w przypadku kobiet ciężarnych mających grupę O, a mężczyzn grupy AB, A lub B, w przebiegu ciąży powinno systematycznie określać się miano izoglutynin, których wzrost może być sygnałem o możliwości konfliktu w grupach głównych.

 

Konflikt w zakresie czynnika Rho/D/

U kobiet posiadających Rh minus nie ma przeciwciał anty-Rh. Stwierdzenie u ciężarnej przeciwciał może być związane z następującymi czynnikami: otrzymanie w przeszłości krwi Rh-dodatni na przykład przetoczenie krwi, przebycie w przeszłości konfliktowej ciąży lub istnienie aktualnie ciąży konfliktowej. Koniecznie należy przez całą ciążę kontrolować ich poziom, gdyż wytworzone w ustroju matki przeciwciała przechodzą przez łożysko i blokując krwinki płodu uszkadzają erytrocyty. W wyniku tego dochodzi do rozpadu uszkodzonych krwinek, co może prowadzić do rozwoju choroby hemolitycznej. W zależności od nasilenia procesu objawy mogą występować w postaci łagodnej niedokrwistości noworodków, ale także w postaci już poważnie rokującej dla noworodka żółtaczki czy uogólnionego obrzęku.

 

Profilaktyka konfliktu serologicznego w zakresie czynnika Rho/D/

 

Wytwarzanie przeciwciał u matki zaczyna się zazwyczaj po pierwszej ciąży i stanowi zagrożenie dla następnych ciąż. Po przeprowadzeniu badań czynnika Rh u obojga rodziców należy ustalić wskazania do podania preparatów w celu zapobiegania uodpornieniu matek antygenem Rho/D/ i w konsekwencji do profilaktyki choroby hemolitycznej noworodków. Nie wolno stosować u osób Rho(D) dodatnich, u kobiet ze stwierdzoną za pomocą testów przesiewowych (odczyn Coombs'a) obecność przeciwciał anty-Rh, u osób ze stwierdzonymi reakcjami anafilaksji lub nadwrażliwości na preparaty krwiopochodne

 

Preparaty zawierają globulinę ludzką anty-Rho/D/. Zastosowanie immunoglobuliny przeciw antygenowi D po porodzie, poronieniu, pękniętej ciąży pozamacicznej, amniocentezie ( badanie prenatalne płynu owodniowego), a także w przebiegu ciąży zapobiega tworzeniu przeciwciał anty-Rh.

Dokładny mechanizm znoszenia reakcji immunologicznej u kobiet nie został wyjaśniony.

 

Immunoglobulina anty-Rho(D) podana po porodzie w ciągu 72 godzin - w przypadku porodu noworodka z grupą krwi Rho(D) dodatni - zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby hemolitycznej noworodków w następnej ciąży z 12-13% do 1-2%

Immunoglobulina podana ciężarnej w 28 tygodniu ciąży jak i po porodzie zmniejsza ryzyko wystąpienia immunizacji Rh do 0.1 %
Immunoglobulina anty-Rho(D) podana po porodzie w ciągu 72 godzin - w przypadku porodu noworodka z grupą krwi Rho(D) dodatni - zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby hemolitycznej noworodków w następnej ciąży z 12-13% do 1-2%

Immunoglobulina podana ciężarnej w 28 tygodniu ciąży jak i po porodzie zmniejsza ryzyko wystąpienia immunizacji Rh do 0.1 %

 

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

 

W którym tygodniu poczułaś pierwsze ruchy dziecka?
 

 

Reklamy

POLECANE STRONY

Ciąża

Uroda